👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2021-05-28 13:56 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 8 Historia
Det land som vi kallar Grekland befolkades under antiken av ett sjöfarande folk, då den långa grekiska kusten är söndersplittrad av vikar, och havets ständiga närhet lockade till upptäcktsfärder och äventyr. Medelhavet skulle senare erövras av romarna som kom att beundra, ta efter och utveckla den grekiska kulturen. Härifrån har vi hämtat mycket kunskap och många idéer så som vår moderna demokrati, myter och sagor, ursprunget till matematik, historia och andra vetenskaper, konst, undervisning, teater, idrott och läkekonst.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån dina kunskaper om antiken ska du beskriva människors levnadsförhållanden under denna historiska period.

Du resonerar kring hur de förutsättningar människorna hade under antiken påverkade deras handlingar.

I skriftliga uppgifter använder du dig av relevanta historiska begrepp

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att beskriva människors levnadsförhållanden under historisk tid.

Din förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.

Din förmåga att använda historiska begrepp

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom antiken, från grekernas storhetstid till romarnas erövring och fall.

Vi pratar om de många de många avtryck som antiken gjort på vårt moderna samhälle.

Vi läser och arbetar med texter och film som handlar om tidsperioden antiken för att få en större förståelse.

Vi tränar på att se orsaker och konsekvenser utifrån hur människors levde och hade det där och då.

Vi tränar på att beskriva en historisk tid och använder då oss av historiska begrepp. 

DokumentationKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi