👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tigerbrev

Skapad 2021-05-28 13:46 i Stallets förskola Östersund
Förskola
Med hjälp av busiga tigrar kommer vi att bearbeta/jobba oss igenom alfabetet.

Innehåll

Syfte: Vårt syfte med detta arbete är att gå igenom alfabetet tillsammans med barnen. Väcka barnens intresse av lekskrivning genom roliga, kluriga och aktiva brev från de busiga tigrarna.

Att vi får med vårdnadshavarna i lärandet och utvecklingen, att de får se hur vi successivt tar oss igenom alfabetet.

 

Mål: Vårt mål med detta är att vi ska uppnå syftet och vi pedagoger ser att barnen har lärt sig och anammat arbetet kring alfabetet.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18