👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2021-05-28 15:09 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska skriva en faktatext om en författare. Texten ska bestå av en inledning, innehåll och en avslutning.

Innehåll

Syfte: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Lära sig om kända barn och ungdomsförfattare och deras verk. 

Mål:

 • Du ska skriva en faktatext med inledning, innehåll och avslutning.
 • Du ska söka information från minst två pålitliga källor. 
 • Du ska redovisa texten muntligt.

IKT: Du kommer att skriva din text på dator, använda stavningsprogrammet och lyssna på din text genom appwriter. Du kommer att använda källor från internet.  

Uppgifter

 • Skriftlig instruktion

 • Elevexempel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Författarporträtt

Icke godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Mycket väl godkänd
Innehåll och begrepp
Du skriver av text från böcker eller nätsidor. Du saknar ämnesspecifika begrepp.
Du använder egna formuleringar och några ämnesspecifika begrepp.
Du skriver med egna formuleringar, utvecklade beskrivningar och ämnesspecifika begrepp.
Du skriver med egna formuleringar, välutvecklade beskrivningar och ämnesspecifika begrepp.
Söka information
Du klarar med vuxenstöd att söka, välja ut och sammanställa information från ett par källor och funderar då på om informationen går att använda.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett par källor och funderar då på om informationen går att använda.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett par källor och bedömer själv om de är användbara.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett par källor och väger för och nackdelar med informationens användbarhet.
Redovisa muntligt
Du klarar med vuxenstöd att genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du klarar att genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du klarar att genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du klarar att genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt god anpassning till syfte och mottagare.