👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 7

Skapad 2021-05-28 16:02 i Centralskolan Falköping
Grundskola F Biologi
Ekologi

Innehåll

Från central innehåll Lgr-11:

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

    Efter det här området ska du kunna:

>förklara vad som menas med fotosyntes

>ge exempel på en näringskedja och veta vad en näringsväv är

>ge exempel på olika ekosystem i närmiljön

>ge exempel på olika faktorer påverkar ett ekosystem

>förklara vissa ekologiska begrepp t ex konkurrens, nisch, samhälle, population, nedrytare och trofinivå

>förklara ved som menas med övergödning och miljögifter och dess påverkan på miljön

>ge exempel på hur vi använder och förändrar ekosystem

>förklara ved som menas med ekologiska fotavtryck

Matriser

Bi
Centralskolan: Lärandematris Ekologi år 7 2021

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Dokumentera undersökningar
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i bild och text.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
2
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, ,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
3
Påverkan på naturen och hållbar utveckling.
Du för enkla resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
Du för utvecklade resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
Du för välutvecklade resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.