👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kleider, Kleidung kaufen

Skapad 2021-05-29 00:12 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Allting kring klädesplagg och att handla kläder på tyska i årskurs 6.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du har lärt dig klädesplaggen och hur man handlar på tyska.

Innehåll

Vi har lärt oss många olika klädesplagg på tyska och hur man skulle kunna handla dessa i Tyskland. 

 

Ni vi har jobbat med det här området så har gjort hörförståelse övningar. Vi har läst dialoger och texter och pratat och skrivit själv. 

Matriser

M2
Bedömningsmatris för arbetet med tema kläder och handla i årskurs 6, tyska

F
E
C
A
Hörförståelse
Kunskapskrav: Eleven kan förstå ...
Du behöver träna på att förstå tydligt talat tyska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Kunskapskrav: Eleven kan förstå ...
Du behöver träna på att förstå det viktigaste innehållet i en enkel text.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att...
Du behöver träna på att beskriva och kommenterar en tysk text på ett enkelt sätt.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Textproduktion
I muntliga och skriftliga framställningar...
Du behöver träna på att uttrycka dig tydligt i dina texter som är skrivna på tyska.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.