👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter

Skapad 2021-05-29 14:16 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer skriva olika texter, både berättande text och argumenterande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska 4-6

Ännu inte nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
SKRIVA
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll...
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll...
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll...
...och i huvudsak fungerande struktur...
...och i relativt väl fungerande struktur...
...och i väl fungerande struktur...
...samt viss språklig variation.
...samt förhållandevis god språklig variation.
...samt god språklig variation.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivingar...
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivingar...
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivingar...
...och enkel handling.
...och utvecklad handling.
...och välutvecklad handling.

Sv SvA
Bedömningsunderlag Sva år 6

Skrivförmåga

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ej ännu nått målen
Du kan skriva olika slags texter med...innehåll...
tydligt
relativt tydligt
begripligt
...fungerande struktur och viss språklig variation.
väl
relativt väl
i huvudsak
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett...fungerande sätt.
väl
relatlivt väl
i huvudsak
De berättande texter du skriver innehåller...gestaltande
välutvecklade
utvecklade
enkla
...och ...handling.
välutvecklande
utvecklande
enkel