👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hashtag - reflekterande text GS

Skapad 2021-05-29 18:17 i Vårbyskolan Huddinge
En examinerande uppgift knuten till arbetsområdet "#hashtag".
Grundsärskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver en reflekterande text om serien #hashtag.

Innehåll

Syfte

Syftet med uppgiften är att öva på förmågan att uttrycka sig skriftligt för att kunna sammanfatta och analysera innehållet i den filmserie vi tittat på, samt att kunna framföra sina egna tankar och åsikter kring detta. Dessutom tränar vi på hur vi anpassar språk, struktur och resonemang för att mottagaren ska förstå det som skrivs.

.

 

 

Matriser

Sv Sva
Grundsärskolan - skriva

På väg mot E
E
C
A
Anpassa språket
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika situationer och sammanhang.
Skriva
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval,tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Stavningsregler
Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Verktyg för skrivande
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.