👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst - vecka 22

Skapad 2021-05-31 08:05 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: 

Vi knyter ihop vårt matematiska projekt med Rutan och Randan.

Avslutar våra grupper äventyrarna och utforskarna

Motorisk aktivitet

Vi utmanar kreativitet och skapande

 

 

Syfte:

För att barnen ska se ett samband och syfte kring arbetet matematik.

För att synliggöra rörelseglädje och förstå vikten av att leva sunt och må bra. Att röra sig tillsammans skapar gemenskap.

Vi ser att barnen är allt mer självständiga i sitt skapande och vårt arbete bygger mycket på att stödja, inspirera och utveckla tekniker, finmotorik och kreativa tankar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18