👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motoriktester ute

Skapad 2021-05-31 09:15 i Tandsbyns förskola Östersund
Vi testar olika motorikövningar. Gå på Lina, hoppas jämfota sicksack över linan, hoppa på ett ben, stå på ett ben i taget.titta upp ner höger vänster kasta samt fånga en boll och finger motorik ( sätta tummen mot först pekfinger, långfinger, pekfinger och lillfingret- och sen tillbaka.
Förskola
Vi gick på fotbollsplanen och testade olika motorikövningar. Gå på Lina, hoppa jämfota sicksack över linan, hoppa på ett ben, stå på ett ben i taget, titta upp ner höger vänster. kasta samt fånga en boll och fingermotorik ( sätta tummen mot först pekfinger, långfinger, pekfinger och lillfingret- och sen tillbaka. Avslutade med samarbetsövning: där dom tillsammans fick göra symboler av gåbandet, tex cirkel, triangel olika bokstäver. Dom övade på att komma överens om hur de skulle gå tillväga, och sen få till den symbol vi bad om.

Innehåll

Gå på lina

Hoppa sicksack över linan 

Stå på ett ben i taget och räkna till tio.

Hopp på ett ben

Titta upp ner höger och vänster

Kasta och fånga en boll.

Hoppa långhopprep

Fingermotorik

Samarbeta genom att göra olika symboler av ett långt gåband. Prata diskutera och komma fram till lösning och tillvägagångssätt

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18