👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genus, jämställdhet och sexualitet

Skapad 2021-05-31 09:34 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Genus, jämställdhet och sexualitet i Sveriges

Innehåll

Matriser

His
Historia 2a

Orsaker och konsekvenser
Lyfter inte orsaker och/eller konsekvenser Tar bara upp det ena eller det andra om båda eftersöks
Ytligt om orsaker och/eller konsekvenser
Detaljerat Några olika orsaker och konsekvenser
Flera olika orsaker och konsekvenser Olika perspektiv (framgång/tillbakagång, kontinuitet/förändring) Detaljerat
Händelser, processer, företeelser
Berättar inte vad som hänt
Ytligt. Berättar bara vad som hänt
Detaljerat
Olika perspektiv Detaljerat
nutid <-> dåtid
Kopplar inte historia med nutid eller något irrelevant
Enkelt ex. det finns kvar idag
Enkelt Förklarar utförligt på vilket sätt Lyfter eventuella skillnader
Finns kvar till viss del Har påverkat något direkt/indirekt
Framtid
Resonerar inte om framtiden eller gör irrelevanta/orealistiska kopplingar
Enkelt ex. tror det kommer fortsätta/sluta
Baserar slutsatser på fakta Kommer med egna tankar/idéer om hur det kan bli
Baserar på fakta Visar på olika perspektiv/alternativ Argumenterar kring alternativen
Begrepp
Använder enstaka/väldigt få begrepp Använder oftast begrepp på fel sätt
Använder några begrepp För det mesta på ett korrekt sätt
Använder de flesta av de relevanta begreppen på ett korrekt sätt