👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6. Mi estilo

Skapad 2021-05-31 10:27 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola F Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet ska man kunna beskriva sin (kläd)stil och prata om planer för vad man ska göra. Reflektera över hur spanskan skiljer sig åt i de olika spansktalande länderna.

Innehåll

Mi estilo
Förmågor du ska träna på:
-  Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna.
Att prata och göra dig förstådd.
Att skriva en begriplig text.
Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen. 
Undervisningen:
I detta avsnitt arbetar vi med:
-  Namn för klädesplagg, färger och mönster
- Att berätta vad du ha gjort (perfekt).
-  Att berätta vad du ska göra (futurum).
- Repetera siffror
 
Tillämpning:
På dessa sätt får du visa dina förmågor:
-       Hörförståelse – lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar.
-       Läsförståelse – läsa och arbeta med olika typer av texter.
-       Skriftlig förmåga – använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter.    
-       Muntlig förmåga – Arbeta i grupp med att utföra en muntlig interaktion. Träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samta
Jag bedömer:
Jag bedömer er läsförståelse men även er förmåga att uttrycka er i skrift.

 

Bedömning – kunskapskrav från Lgr-11
För att nå betyget E:
  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att nå betyget C:
  • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm­nen.

  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att nå betyget A:
  • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande

  •  

Uppgifter

  • Läsförståelseprov