👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation: Projekt - Bist du handysüchtig?, v 21

Skapad 2021-05-31 10:45 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi avslutar vårt arbetsområde om datorer, mobiltelefoner och internet genom ett mindre projektarbete.

Innehåll

Ni arbetar tillsammans och gör en lite undersökning och ta reda på hur och hur mycket några olika personer använder sina mobiltelefoner och smartphones och hur beroende de är av dem.

Börja med att formulera några frågor kring hur man kan använda sina mobiltelefoner. Exempelvis frågor kring:

  • im Internet surfen
  • im Internet einen Film sehen
  • auf Facebook/WhatsApp sein
  • telefonieren
  • SMS verschicken
  • Fotos hochladen
  • Musik runterladen
  • Online spielen
  • ...

Gör en rundfrågning där ni fråga personer i olika åldrar och sammanfatta därefter resultatet. Så småningom ska ni får presentera detta för mig.

Mer information finnas i lärloggen. Redovsining sker fredag den 28 maj.

Matriser

M2
Muntlig presentation: Projekt - Bist du handysüchtig?

F
E
C
A
Förberedelse
Du behöver göra mer efterforskningar och strukturera dina tankar bättre.
Du har gjort vissa efterforskningar och strukturerat dina tankar inför din redovisning.
Du har gjort efterforskningar, samlat och sorterat dina tankar och sett till att få en bra struktur på din redovisning.
Du har gjort noggranna efterforskningar, samlat och sorterat dina tankar och sett till att strukturera dem så att en tydlig röd tråd går att följa i din redovisning.
Innehåll
Det är svårt att förstå vad din redovisning handlar om.
Det går att förstå vad din redovisning handlar om.
Innehållet i din redovisning är intresseväckande.
Intressanta reflektioner och infallsvinklar lyfter din redovisning.
Muntlig framställning
Du uttrycker dig med lösryckta ord och meningar, men sammanhanget saknas.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med enstaka fraser.
Du formulerar dig enkelt och tydligt med fraser och meningar. Du väcker åhörarnas intresse med inslag av estetisk redovisning (ex. illustrationer, dramatisering, media, musik).
Du formulerar dig tydligt och sammanhängande och med varierat ordförråd. Du förmår fånga åhörarnas intresse genom att redovisa på ett väl genomtänkt och estetiskt sätt. Du använder din kreativitet och fantasi.
Interaktion
Din kontakt med åhörarna är alltför bristfällig.
Du är bunden till ditt manus och har bara lite ögonkontakt med åhörarna.
Du vågar delvis släppa manus och har relativt bra kontakt med åhörarna.
Du talar för det mesta fritt och har bra kontakt med åhörarna.
Uttal
Du behöver förbättra ditt uttal för att man ska förstå vad du säger.
Du berättar förståeligt och använder vissa uttalsregler.
Du har flyt i ditt tal och beaktar de flesta uttalsregler.
Du beaktar alla uttalsregler. Du berättar med flyt och bra intonation.