👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion till Teknik - FBK 7-9

Skapad 2021-05-31 10:56 i Ånestadsskolan Linköping
Introduktion till teknikämnet för förberedelseklass
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vad är teknik, egentligen? Och vad har vi den till?

Innehåll

I det här arbetsområdet ska vi lära oss om:

- Vad teknik är

- Hur olika exempel på teknik har ändrat människors livsvillkor

- Hur tekniska lösningar på olika problem har förändrats genom historien 

- Vad som kännetecknar ritningar och varför de används

- Hur man själv kan göra enkla ritningar i tre projektioner, samt bygga efter olika slags ritningar

 

Vi lär oss genom att:

- Titta på videor och bilder av olika tekniska lösningar

- Diskutera tillsammans i klassen

- Göra ritningar som visar olika föremål

- Träna på att bygga efter ritningar

 

Du visar vad du kan genom att:

- Delta i samtalen för att muntligt visa vad du förstår och tänker

- Göra ritningar av olika föremål, med korrekta projektioner och mått

- Själv bygga ihop figurer efter olika slags ritningar

- Skriva test 

 

Eftersom arbetsområdet är anpassat för att träna både språk och teknik samtidigt, hinner vi under ett år inte gå igenom alla moment som krävs för att nå E-nivå enligt grundskolans läroplan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Förnivåer Teknik

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Tekniska lösningar
Eleven kan med stöd undersöka någon teknisk lösning i vardagen.
Eleven kan på ett enkelt sätt undersöka någon teknisk lösning i vardagen och använder till viss del ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Aspekt 2
Material & deras användning
Eleven kan på ett enkelt sätt motivera val av material i någon teknisk lösning
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara någon likhet och skillnad mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Aspekt 3
Genomföra arbeten
Eleven kan med stöd genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga ideér till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Aspekt 4
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven med stöd till att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven, med stöd, till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 5
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer, efter tydliga stödmallar/instruktioner, av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer, med stöd, av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där eleven visar på ett ganska bra sätt hur eleven har tänkt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 6
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan med stöd ge en enkel förklaring kring hur något föremål och tekniskt system i samhället förändras över tid.
Eleven kan med stöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Aspekt 7
Konsekvenser
Eleven kan, med stöd, förklara på ett enkelt sätt, för- och nackdelar med olika val av tekniska lösningar för individ, samhälle eller miljö.
Eleven kan, med stöd, förklara på ett enkelt sätt, för- och nackdelar med olika val av tekniska lösningar för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.