👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - geometri

Skapad 2021-05-31 12:37 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola 4 Matematik
Geometri

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Undervisning i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematiken och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnen på olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Arbetsområdet sträcker sig mellan v. 22-23.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner där vi delger varandra våra tankar och strategier. Du kommer att arbeta både enskilt, i par och i grupp. Vi arbetar med lärobok, arbetsblad och praktiskt material. Du kommer att träna dina färdigheter bl a med hjälp av spel, praktiska övningar och laborativt material. 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att visa dina kunskaper under våra lektioner genom: 

 • samtal - att du aktivt deltar i matematikdiskussioner, problemlösning i grupp och vid genomgångar, tex. ger förslag och beskrivningar
 • dina enskilda uppgifter och gruppuppgifter - visar fungerande metoder och använder matematiska begrepp i dina lösta uppgifter (skriftligt och muntligt)
 • de tester vi gör

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6