👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilen.

Skapad 2021-05-31 14:02 i Ekens förskola Hofors
Förskola
En mall att utgå ifrån vid planering av större eller mindre projekt. Den är ett försök att smälta samman dokumentet "Förslag till rubriker i en projektbeskrivning" och Ann S. Pihlgrens beskrivning av baklängesplanering. Ersätt texten i "Rubrik" och "Ingresstext", byt bild och kör igång!

Innehåll

(När du använder mallen för att göra en egen planering tar du bort all text inom parantes. Låt rubrikerna vara kvar.)

Syfte - bärande idéer

(Börja helst med en generativ fråga och använd den också gärna som rubrik. Ex. Hur gör fåglar när de flyger? eller - Vad skulle hända om det aldrig blev höst?)
(Fortsätt med att beskriva varför vi ska göra det här - "vad det här är bra för?", vilken förståelse, kunskap och/eller förmåga du tänker att barnen kan utveckla genom det här arbetet).  

Frågeställning ?


Vi vill veta mera om vindens betydelse. 

 

Syftet är att ge barnen ökad kunskap om vinden och vattnets betydelse. Vi vill väcka deras nyfikenhet och bli delaktiga i deras funderingar och utforskande. Vi vill arbeta vidare med två nya element inom vårt tema hållbar utveckling. Vi tänker att barnen får en förståelse för vattnets och vindens betydelse för allt levande. Samt ge barnen upplevelse av experiment. 

Mål

• Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

• Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

•Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer. Som bild,form,drama,rörelse,sång,musik och dans. 

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

Vårt egna mål är att barnen ska få uppleva olika experiment och få en ökad förståelse, samt samtal mellan barn om olika teorier.

 

 Barnens intressen och initiativ

(Vilka av barnens intressen och/eller initiativ kan vi använda oss av/nappa på? Vad är barnen inne i just nu? Vad pratar de om?)

 

Förhållningssätt

(Hur ska vi förhålla oss under arbetet för ett lärande ska uppstå?)

Vi ska ska vara nyfikna och ställa öppna frågor till barnen. Låta barnen ha ett eget undersökande och upptäckande.

Utvärdering

(Vad ska utvärderas? - kriterier)

(Hur och när ska vi utvärdera?)

(En fråga som vi ska försöka besvara när vi utvärderar, men inte i skrift när vi gör planeringen - Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?)

 

Genomförande

(Hur tänker ni starta? Hur ska projektet drivas? På vilka sätt ska barnen få möjlighet att reflektera?)

(Vilka aktivteter ska vi göra/föreslå?)

 

Dokumentation

(Hur följer vi de processer vi startar med barnen?) 

(Hur samlar och struktuerar vi materialet?)