👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem äter vem?

Skapad 2021-05-31 14:35 i Brearedsskolan Halmstad
Vi arbetar med näringskedjor.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
I naturen är varje del och varje djur viktig. Vad händer om en hel djurart dog ut eller om alla växter försvann? Det är hur allt i naturen hänger ihop, sambandet mellan djur och växter som vi ska arbeta med, det kallas näringskedjor.

Innehåll

Våra mål

 

 Du ska:

 • kunna förklara en näringskedja.
 • delta i diskussioner utifrån det vi ritat 

 

Så här arbetar vi:

Vi kommer att:

 • arbeta i par och i grupp.
 • diskutera.
 • rita
 • titta på film.

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper:

 • rita en näringskedja med minst tre steg. 
 • förklara begreppen näringskedja, producent, konsument, toppkonsument och art med lite hjälp

Mer än godtagbara kunskaper:

 • rita en näringskedja i minst tre steg och förklara bilden
 • använda begreppen näringskedja, producent, konsument, toppkonsument och art och hur dessa hänger ihop utan hjälp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vem äter vem?

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Näringskedja
Rita en näringskedja med minst tre steg.
Rita en näringskedja i minst tre steg och förklara hur det hänger ihop. Vad händer om en länk i kedjan försvinner?
Diskussioner
Förklara begreppen näringskedja, producent, konsument, toppkonsument och art med lite hjälp.
Använda begreppen näringskedja, producent, konsument, toppkonsument och kunna förklara hur dessa hänger ihop utan hjälp.