👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktutveckling Brevlåda år 9

Skapad 2021-05-31 15:08 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 9 Teknik
I den här uppgiften ska ni arbeta med produktutveckling av en brevlåda. Målet med uppgiften är att du ska ha tillverkat en prototyp som skulle kunna användas i ett teknikföretag för att tillverka en brevlåda som är efterfrågad på marknaden. Vi kommer att genomgå olika steg t ex skiss, ritning, konstruktion, dokumentation med motivering av materialval och olika slags konsekvenser. Ni ska dokumentera ert produktutvecklingsarbete i en rapport som ska lämnas in mot slutet av arbetsområdet.

Innehåll

Produktutvecklingsarbete

Behov och funktion 

Vilka behov finns som kan lösas med din produkt? 

Vilken funktion fyller produkten?

Hur ska brevlådan se ut? Gör en enkel skiss.

Hur stor behöver brevlådan vara? Hur mycket material behövs?

Vilket material ska användas och varför?

Design 

Ta fram en ritning till din produkt. 

Tillverka din modell/prototyp i lämplig skala.

Gjordes några förbättringar/förändringar under konstruktionens gång?

 

Materialval

Motivering till materialvalet: Ta hänsyn till vad det kostar, hur miljövänligt det är och hur det håller för väder och vind.

Jämför likheter och skillnader mellan några material och motivera ditt val.

 

Konsekvenser 

Konsekvenser av de teknikval du har gjort kring din brevlåda utifrån individ, samhälle och miljö. (Tänk t ex på hur brevlådan fungerar, tillverkningsprocess samt återvinning).

 

Matriser

Tk
Produktutveckling Brevlåda år 9

Rubrik 1

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Genomföra arbeten
Design Färdig prototyp
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Har byggt en prototyp med enkel design där någon funktion synliggörs. Ritning stämmer delvis med prototyp.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Har byggt en prototyp där några funktioner (något mer avancerad) synliggörs. Prototyp är byggd enligt skala utifrån ritning. Designen är snygg och prydlig..
Formulera & välja alternativ
Skisser och idéer Behov och funktion - Vilka behov ska brevlådan uppfylla(individ/samhälle)? - Vilka funktioner finns på brevlådan som löser behoven?
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt En skiss som visar idéer/någon funktion. Ger exempel på behov och funktioner. Enkel förklaring
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. En tydlig skiss som visar flera funktioner, alternativt flera skisser. Utvecklad förklaring av behov och funktioner. Visar på förändringar/förbättringar (ex i ritning eller konstruktion som har gjort under arbetets gång.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Flera skisser där idéer och funktioner presenteras strukturerat och tydligt. Välutvecklad förklaring av behov och funktioner. Har systematiskt dokumenterat vilka förändringar/förbättringar i ex ritning och konstruktion som har gjorts under arbetets gång. Självständigt, effektivt och genomarbetat.
Dokumentera
Ritning Bilder på brevlådan Rapport
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Flera vyer Mått Till viss del visas hur brevlådan kommer att se ut. En bild där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord enligt uppgiftens instruktion och checklista.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Relativt väl visas hur brevlådan kommer att se ut. - Samtliga, vyer - Konturlinje - Hjälplinjer - Måttlinje i mm Bilder som visar brevlådan från olika vyer. där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord enligt uppgiftens instruktion och checklista.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. - C-nivå samt - Skala (korrekt) - Samt något av: snitt, detaljvy, dold konturlinje eller detaljer och material. Bilder som visar olika utvecklingsfaser av brevlåda där intentionen i arbetet är väl synliggjord (struktur och lätt att följa) enligt uppgiftens instruktion och checklista.
Material & deras användning
Resonerar om fördelar och nackdelar om olika material (plast, metall, trä, komposit…) Aspekter: Kostnad, miljö, materialegenskaper
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Enkelt resonemang Uppger en fördel och en nackdel med det valda materialet.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Utvecklat resonemang Uppger flera fördelar och en nackdel med det valda materialet. Jämför även med ett annat material.
tekniska lösningar i vardagen och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Välutvecklat resonemang Jämför flera olika material Anger både fördelar och nackdelar med flera material Jämför flera olika material utifrån olika aspekter (Kostnad, miljö, materialegenskaper)
Konsekvenser Teknikval
Livscykelanalys Råvara Transport Tillverkning/Produktion Användning Avfallshantering
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Enkelt resonemang kring en av livscykelns delar utifrån den valda tekniska lösningen. En fördel och en nackdel eller ett resonemang i två led.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Utvecklat resonemang kring två av livscykelns dela utifrån den valda tekniska lösningen. Flera fördelar och en nackdelar eller ett resonemang i flera led.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Välutvecklade resonemang kring minst tre av livscykelns delar utifrån den valda tekniska lösningen. Flera fördelar och flera nackdelar eller flera resonemang i flera led.