👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sist men inte minst i 8:an – debattartikeln

Skapad 2021-05-31 15:30 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska

Matriser

Sv
Sist men inte minst i 8:an – debattartikeln

Rubrik 1

Betygsunderlag saknas/Ej godkäntresultat
E
C
A
Ny nivå
Innehåll
Betygsunderlag saknas/Ej godkäntresultat
Du framför åsikter med hjälp av tes och enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med hjälp av tes och utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med hjälp av tes och utvecklade och väl underbyggda argument.
Struktur och textbindning
Betygsunderlag saknas/Ej godkäntresultat
Din debattartikel är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du använder dig av bindeord och arbetar med en struktur som gör det lätt att följa ditt resonemang.
Din debattartikel är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning. Bindeorden i din text hjälper att skapa en struktur och gör att det finns en variation.
Din debattartikel är sammanhängande och välstrukturerad med en effektiv inledning och avslutning. Du har en röd tråd genom din debattartikel och du använder bindeord och varierar meningslängd.
Språk
Betygsunderlag saknas/Ej godkäntresultat
Ordvalet är enkelt. Du behöver närma dig formell svenska.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och innehåller väl uttänkta formuleringar och även stilfigurer.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt. Språket innehåller väl uttänkta formuleringar och även stilfigurer.