👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 4 a projektutvärdering biet

Skapad 2021-05-31 15:50 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Hållbar framtid
Förskola
Hur kan vi ta hand om ”vår värld” på bästa sätt. Vi ville ge barnen möjligheter att skapa en relation till sig själva, sina vänner och djur och natur. Att starta i det lilla, i omtänksamheten om sina kamrater och en insekt på vägen, för att sikta mot det stora, vår miljö och vår planet och allt som lever på den. Genom fakta, fantasi och lek.

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering 2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

En hållbar framtid:

Syftet med projektet är att göra barnen medvetna om sig själva och hur de kan påverka sina liv. De ska få möjligheten att förstå hur alla pusselbitar i livet påverkar hur vi mår. Kropp, hälsa, kost, rörelse. sömn mm.

Vår projektfråga var under hösten ”vad är vår värld och hur ska vi ta hand om den? för att under våren omformuleras till 

"Vad är vår värld och vem är jag i den?"

 

Detta var våra fokusområden:

  • Miniröris
  • 5-årsgrupp som arbetar med egna böcker samt gruppstärkande aktiviteter inför blivande förskoleklasserna
  • 3-4 årsgrupp arbetar med att utforska en saga på djupet genom olika skapandemetoder.
  • kapten reko

 

Organisation:

  • Angelica och Josefin har ansvarat för 3-4 årsgruppen
  • Lisa och Kattis har ansvarat för 5- årsgruppen
  • Paula har fångat upp barnen i intresset för dinosaurier och haft ett miniprojekt på sidan av
  • Förmiddagarna har varit fasta och avsatta för dessa aktiviteter. På fredagar har vi alla arbetat med projeket Kapten Reko.

 

Jaget och kroppen:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande"

Vi fortsatte arbeta med rörelse och hälsa för alla barnen i halvgrupp. Här diskuterade vi frågor om hjärtat-puls, tänder och karies, muskler, vätska och svett mm. Vi knöt våra händer och såg hur stora hjärtan vi har och plockade ut hjärtat ur vår förskolans plasttorso. Vi jämförde vilopuls med puls efter danspass. Detta tyckte barnen var mycket spännande och känner nu ofta på sitt hjärta efter ansträngning.

Vi pratade också om vikten av att äta, sova och  leken och vikten av att känna trygghet med sina kompisar. Vi har fortsatt att sjunga "kompissången" samt arbetat med "dagens stjärnkompis" där de andra i gruppen får ösa positiva egenskaper de tycker att stjärnkompisen har. Detta som en del i att påminna barnen om hur vi skall vara mot varandra på förskolan.

Barnen har i fyraårsgruppen arbetat med sagan om den lilla, lilla gumman. Dom har samarbetat med avdelningen Getingen och där lärt känna många nya kamrater. De har pratat om sagan, ritat och målat den utifrån minnet, återberättat den, spelat teater runt den, lekt med materialet till den som ställts upp som ett stilleben och slutligen haft en utställning på avdelningen.

I femårsgruppen påbörjade vi sagor genom att lyssna på bibliotekets uppläsning av sagan "halsduken" av Stina Stoor och johanna Jäger detta via teams. Efteråt pratade om vilka delar som finns med i en bok framsida, baksida, förord, dramaturgin, genrer, illustratör och författare. Barnen arbetade i halvgrupper Biet/Getingen. Vi lät dem välja en genre och måla en framsida för att därefter påbörja sin saga, faktabok eller liknande. Detta visade sig vara mycket svårare än vi anat. Många av barnen satt mest och skruvade på sig och iakttog varandra. Vi försökte involvera föräldrar till de barn där det låst sig helt att påbörja en framsida eller starta en handling hemma som de sedan kunde fortsätta arbeta med. Detta gjordes men så fort de kom in på avdelningen igen så låste de sig på nytt. 

Efter att ha analyserat problemet insåg vi att det nog bestod mycket i att uppgiften blev för vag. Att skriva om vad som helst som intresserar dem i en grupp av barn man inte känner sig trygg med blev för svårt. Hade vi istället bett dem beskriva sin familj så hade de nog hanterat utmaningen. Där finns ju "en ram" att förhålla sig till.

Nya målet blev att istället umgås med de blivande skolkamraterna och göra dem trygga inför skolstarten. Vi har träffats och sett på film som skolan skickat om lokaler, arbetsmaterial etc. Barnen har fått ställa frågor och haft funderingar om skolan som vi har försökt svara på och vi har ordnat vidare möjlighet för bibassbarnen att göra ett fysiskt besök på skolan innan sommaren.

Vi har också lekt lekar på fältet och övat avslutningssånger tillsammans och nu känns det som att barnen börjat känna varandra lite bättre.

Kapten Reko har varit lärorikt och lätt att följa och utvärdera  då det funnits ett färdigt material som haft färdiga uppdrag och barnen varit nyfikna och haft lätt att lära sig.

 

 

Världen:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället"

Vi har haft skräpplockardagar i april. Vi på Biet gick då till vårt gamla ställe där vi studerat skator tidigare terminer (ett buskage på fältet) I buskarna hade det samlats mängder med skräp över tid som barnen hjälpte till att samla upp i påsar. Vi har under höstskuggeprojektet pratat mkt om materialens egenskaper och vart det bör kastas så detta hade barnen bra koll på. Medaljer delades ut och föräldrarna pratade mycket om att barnen samlade skräp även på fritiden. Tre barn i gruppen hade rensat flyglansparken en helg och fått bullar från fritidspersonalen som tack.

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra"

Vi har varit i parkleken Starrmyran och tittat på djur samt på samlingar tagit fram smådjuren och pratat om vad djurens familjer heter såsom tupp, höna och kyckling eller får, tacka och lamm etc. 

I rörelse och hälsa delen har vi också diskuterat mat och vart maten kommer ifrån samt planterat tillsammans i trädgården.

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling"

Som del i detta har vi hoppat på "Kapten Reko" ett matsvinnsprojekt från Konsument föreningen. Detta är ett miljöspel där man får uppdrag att ta reda på vart maten kommer ifrån men även att  väga mat, kolla så att temperaturen i kylen står på 5 c. Att inte slänga bra mat utan istället titta, lukta och smaka på maten etc. 

"förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"

I Kapten Rekos uppdrag hade vi sparat mjölk i två veckor. Barnen fick undersöka och jämföra lukt och utseende på färsk mjölk kontra den sura under ett blindtest.

I det stora hela har vi sett hur givande det har varit med ett grundmaterial som ” kapten Reko” att utgå ifrån för att genom detta forska vidare på egen hand. vi har därför valt att hoppa på sisabs ”energiagenterna” som också handlar om miljön för att arbeta kring under hösten.