👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens resa

Skapad 2021-05-31 17:16 i Sparrås förskola Kungälv
Förskola
I projektet "Fjärilens resa" följer vi fjärilens livscykel från larv till fjäril.

Innehåll

Målområde

 

Syfte Hur ser fjärilens livscykel ut?  

 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

 

 Förståelse:  

Barnen ska få förståelse för olika begrepp kopplat till fjärilar. Vi vill även att de ska få kunskap om olika sorters fjärilar som återfinns i den svenska faunan.  

 

Delaktighet: 

Vi genomför barnintervjuer före projektets start för att se vad barnen kan och vad de vill lära sig mer om.  

 

Utvärdering 

Vi använder oss av de genomförda intervjuerna för att kunna utvärdera vår undervisning och vad barnen har lärt sig.  

 

Lärandemiljö 

Fjärilarna står i en glasmonter i korridoren och finns tillgängliga i vår miljö för barnen att följa. Vi har faktaböcker om fjärilar som barnen kan bläddra i. 

 

Aktivitetsplan 

  • Vi beställer tistelfjärils-larver från England. Alla barn kommer att få uppleva fjärilens olika stadier från larv till fjäril. När fjärilarna är utvecklade kommer vi kunna se hur de beter sig i olika situationer som till exempel hur de gör när de äter. Larverna flyttas från sin lilla burk då de förpuppat sig till en fjärilsbur. Där utvecklas pupporna till fjärilar. Vi matar dem med frukt, blommor och sockervatten, tills det är dags att släppa ut dem i naturen. Där kan de lägga nya ägg och cirkeln är sluten. 
  • Vi studerar fjärilens och larvens kroppsdelar. 
  • Vi använder oss av sång, ramsor och flanosagor om fjärilar. 
  • Vi tittar på bilder av fjärilar och läser faktaböcker. 
  • Vi ser filmer om fjärilarDjurverket om fjärilen samt Djur som förändrar världen om pollinatörer 
  • Skapar ägg, larver, puppor och fjärilar med hjälp av olika material. 
  • Barnen medverka i ett "fjärilssläpp" där vi återbördar fjärilarna till naturen.