👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering och datalogiskt tänkande

Skapad 2021-05-31 18:50 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 1 – 3 Matematik Teknik
Vi lär oss grunderna i enkel programmering.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Du ska kunna

- känna igen olika saker i din vardag som är programmerade.

- du ska kunna förstå skillnaden mellan en dator och en robot.

- du ska ska kunna styra föremål med enkel programmering (digitalt och analogt).

- några enkla ord och begrepp kopplade till programmering t.ex. loop och bugg.

- skapa samt fortsätta ett mönster och en instruktion.

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Vi tittar på "Programmera mera" från UR.

Vi gör olika samarbetsuppgifter.

Vi gör pilprogrammering.

Vi arbetar med mönster.

Vi lär oss använda några begrepp såsom algoritm och loop.

Vi letar efter buggar i instruktioner.

Vi skriver egna instruktioner.

Vi skriver egna vardagsalgoritmer.

Vi programmerar en bee-bot.

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Genom " analog" programmering med hjälp av ex. pilkort eller instruktioner.

Genom att följa en dansalgoritm.

Genom digital programmering (bee-bot)

Genom att skapa och fortsätta olika mönster.

Genom att vara aktiv vid diskussioner, samarbetsuppgifter och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3