👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4. Form och storlek, skala och mönster

Skapad 2021-05-31 21:05 i Husensjö skola Helsingborg
Planering utifrån Matematik 4 Gleerupsportal
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få lära dig om symmetri, om vinklar, omkrets och area, skala, storlek, mönster.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Vi har matematik för att du ska utveckla din förmåga att:

 

Formulera och lösa problem.
Använda matematiska begrepp.
Välja lämpliga metoder för att göra beräkningar.
Föra och följa matematiska resonemang.
Använda matematikens uttrycksformer.

Det här kommer undervisningen att innehålla:

Du kommer att få arbeta med att:

Beskriva och använda symmetri

Uppskatta, jämföra och bestämma vinklars storlek

Beräkna omkrets och area och visa på samband

Använda skala och längd

Se samband mellan skala storlek och mönster

Använda skala i vardagliga situationer

Visa olika sätt och olika strategier för att lösa problem

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med Gleerups Matematik 4 som utgångspunkt.

Detta kompletteras bland annat med matematikportalen (Gleerups) och problemlösningsuppgifter.

Gemensamma genomgångar och diskussioner med stöd av lärare. Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.

 

Bedömning: 

Detta kommer att bedömas

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du visar din förmåga att välja och använda strategier för att lösa problem.
På vilket sätt du beskriver ditt tillvägagångssätt.
På vilket sätt du resonerar kring dina resultats rimlighet.
På vilket sätt du använder matematiska begrepp.
På vilket sätt du väljer och använder matematiska metoder.
På vilket sätt du redogör för och visar tillvägagångssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6