👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spindelns Projektutvärdering

Skapad 2021-06-01 08:06 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Förskola
Sammanfattning av vårt projekt- hållbar framtid vår närmiljö djuren på Starrmyran

Innehåll

Projektutvärdering:

 

Bakgrund-Projektets syfte:

 

Vi har under en period nu arbetat med temat ’hållbar framtid’ vår närmiljö- med fokus på djuren på starrmyran.

Bakgrunden till valet av projekt är då vi såg ett stort intresse från barnens sida för det djur som finns på Starrmyran. Barnens intresse och nyfikenhet för djuren genomsyrar hela verksamheten.

Starrmyrran blir en plats som barnen känner till och som blir en gemensam punkt för oss att mötas och nyfiket kunna lära och dela våra erfarenheter.

Genom att arbeta med temat ger vi barnen gemensamma upplevelser att utgå ifrån både i samtal, lek och kunskap.

Då barnen har sina olika erfarenheter kring djur på bondgård kommer de få möjlighet att dela med sig av sina kunskaper men också tillsammans och med oss pedagoger kunna söka svar på olika funderingar och frågor.

 

Inflytande:

Under hela projektets gång har barnens fokus och nyfikenhet på djur fått bestämma inriktningen och valet av djur vi jobbat med och ordningen vi forskat kring dom.

Då barnen intresserat sig mycket för  starrmyrans getterna Kajsa och Lisa och barnen kopplade dom till bockarna bruse så valet av första djur att fokusera oss på och undersöka föll sig naturligt.

Barnen har även fått möjlighet att komma på en guidad visning och lära känna getterna på starrmyran på lite närmare håll. De fick lära sig vad getterna gillar att äta och upptäckte att även dom tycker om kuddknäckebröd. Barnen uppskattade besöket otroligt mycket och uppskattade att få vara nära och klappa på Kajsa och lisa.  

 

Sedan har vi även undersökt, forskat och lärt oss mer kring, Kon, Grisen, hästen, lammet, höns/kyckling/tupp och även hund och katt.

 

Utförandet:

 

Vi har jobbat mycket i smågrupper, barnen har delats in i mindre grupper både när vi jobbat inne med projektet och när vi varit iväg på utflykter till starrmyran.

Vi har med barnen diskuterat och tagit upp deras tanka, Reflekterat tillsammans genom att använda oss av material som, bilder vi tagit när vi varit iväg, projekterat upp bilderna samt tittat på videon på de olika bondgårds djuren och dess familjer.

Vi har även läst en del faktaböcker och det har varit en stor hit.

Då har vi både läst fysiska böcker men även använt oss utav appen Ugglo och då även projicerat upp böcker om djur.

Att arbeta i mindre grupper har lärt barnen att kunna lyfta och ge uttryck för sina idéer och tankar, reflektera med de andra och oss pedagoger samt kunna respektera, visa hänsyn och lyssna på varandra.

 

I projektets gång har vi arbetat med olika skapandeprocesser.

Barnen har fått skapa med, lera, byggt ihop troll (trollet från bockarna bruse) med stenar, gjort kycklingar och bockar med hjälp av sina handavtryck, även använt playdooh för att skapa djur, ritat med både kolkritor, tuschpennor och vattenfärg.

Vi har använt appen Ugglo där vi läst böcker och projektorn har varit ett bra komplement till att förtydliga vårt arbete. Med hjälp av den har vi kunnat spela upp videor på olika djur då barnen har fått se och får på så sätt samma upplevelse.

Vi har även mot slutet av temat smått börjat introducerat TAKK (tecken som alternativ och kompletterande alternativ) som en del för att göra barnen medvetna och öka deras förståelseför tecken men det har också varit ett bra alternativ för de små som än inte har språket än att kunna använda sig av för att göra sig förstådd under temats gång.

 

Lärandet i gruppen:

 

Barnen har verkligen uppskattat temat vi arbetat med och visar ett genuint intresse för djur och vill lära sig mer. Dom vill veta vad djurens familjer heter. Och dom uppskattar verkligen när man läser sagor för dom. Både sagor ur böcker men också när vi tar fram vår sagolåda med bockarna bruse.

Barnen spelar upp sagan om bockarna bruse för varandra och efter en teaterföreställning vi hade här på Gullängen om just olika lantdjur (föreställningen, Bää, muu, nöff av Micaela Gustafsson) så inspirerades barnen ännu mer att leka djur i deras lek/roll lek. från er vårdnadshavare har vi fått höra att barnen är mer nyfikna på djur, frågar hemma kring djur och även sjunger de sånger vi sjunger på samlingen hemma.

Vi ser att barnen verkligen tycker om djuren på starrmyran och har skapat en relation till djuren där. De är måna om att man måste vara försiktiga mot dom när dom fritt vandrar bland oss när vi går dit och hälsar på. Man ska inte jaga hönsen, och när man klappar Kajsa och Lisa så måste man vara försiktig säger barnen.

 

Vårdnadshavarnas inflytande:

 

Vårdnadshavarna har varit delaktiga genom att ta del av lärlogg/nyhetsinlägg samt under utvecklingssamtal där vi berättat mer kring vårat tema.

Även i reflektion med deras egna barn som de sedan återkopplat till oss pedagoger.

 Vårdnadshavare har under utvecklingssamtal uttryckt hur deras barn känner trygghet hos oss och känner glädje över att komma hit. Det för oss blir en stor morot att fortsätta framåt och lägga bakom oss det tuffa året som varit. Vi har trots de förutsättningar vi haft kunnat erbjuda barnen en trygg vistelse och en plats där de kunnat lära och utforska. Det ska bli spännande att ta sig an nya utmaningar till hösten och arbeta vidare med temat hållbar framtid.