👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella Prov Engelska år 6: Resultat

Skapad 2021-06-01 08:36 i Harbo skola F-6 Heby
Resultatsammanställning av Nationella Prov i Engelska åk6 ht15/vt16.
Grundskola 6 Engelska
Resultatsammanställning av Nationella Prov i Engelska åk6 ht20/vt21.

Innehåll

Nationellt prov i engelska åk 6 vt 2018

             
             
             
             
             
I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (det nationella provet) i engelska för elever i åk 6.

                              Provet har bestått av fyra delar och resultatet i matrisen presenteras enligt följande:

Delprov A: Muntlig interaktion (som gjordes under höstterminen) Delprov B: Läsförståelse och hörförståelse, 2 olika förmågor men bedöms i detta prov med ett betyg.
Delprov C: Skriftlig framställning

Nationella proven i engelska åk 6

 
  F
 
E
 
D
 
C
 
B
 
A
 
Delprov A
Tala och samtala. - formulera sig och kommunicera i tal.
 
 
 
 
 
 
 
Delprov B1+ B2
Läsa och förstå. - förstå och tolka innehållet i olika slags texter Lyssna och förstå. -förstå och tolka innehållet i talad engelska
 
 
 
 
 
 
 
Delprov C
Skriva en egen text utifrån en given uppgift.
 
 
 
 
 
 
 
Provbetyg
 
 
 
 
 
 
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här:

Matriser

En
NP Engelska åk 6

E
C
A
Förstå
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Förstå
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Kommunicera
Formulera sig muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Formulera sig skriftligt
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier.