👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 5B kapitel 6 och 9

Skapad 2021-06-01 11:06 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Vi utgår ifrån boken Matte Direkt Borgen 5 B där eleverna arbetar med kapitel 6 och 9 Varje kapitel har en diagnos på slutet som fungerar som delprov för området. Vi arbetar även lite mer praktiskt och med problemlösningsuppgifter som hör till aktuellt kapitel.

Innehåll

Vad vi ska lära oss: 
 

 TAL
Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4.
Kunna räkna division med minnessiffror.
Förstå vad som menas med negativa tal.
Kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
Kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = ? + 2

Du ska också kunna följande matteord:
prioriteringsregeln, rest, negativa tal, likhetstecknet

Decimaltal 
Avrunda decimaltal som 3.42 och 3.5 till närmste heltal

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

Avgöra om dina uträkningar är rimliga

Avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

Du ska också kunna följande matteord:
avrunda, decimaler och decimaltecken

 

Hur ska vi lära oss detta:

Inför varje kapitel kommer vi lärare att ha genomgång och sedan fortlöpande under arbetet med kapitlet.

Efter genomgångar kommer eleverna räkna själva. 

Läxan kan handla om aktuellt kapitel och repetitionsuppgifter på tidigare avsnitt.
Eleverna kan alltid gå till läxhälpen för att få extra stöd och hjälp.

I varje kapitel gör eleverna en diagnos.

Beroende på hur det går på diagnosen så får de specifika uppgifter att arbeta med.

Vi arbetar även med praktiska övningar, problemlösningar och mattespel.

Vad kommer att bedömas:

Diagnoserna kommer att bedömas.

Hur aktiv du är i ditt lärande:  du visar att du lyssnar och själv ställer frågor och är aktiv under genomgångar.

Hur bra eleverna kan förklara skriftligt och muntligt vad det är de har räknat ut.

Hur bra och noga eleverna är med sina läxor.

Hur bra eleverna kan arbeta praktiskt och samarbeta med sina kamrater.

Grovplanering för Matteborgen 5 B:  
Kapitel 6 v14-19

Kapitel 9 v.19-23

Uppgifter

 • Diagnos 6

Matriser

Ma
Matematik år 5

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Stora tal
Du ska kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000 och ordna dem efter storlek
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva mindre tal och ordna dem efter storlek
Du behöver träna så att du blir helt säker på att läsa, skriva och ordna talen i storleksordning upp till 1 000 000
Du kan läsa,skriva och ordna talen i storleksordning inom talområdet 0 - 1 000 000
Du har inga svårigheter att läsa, skriva tal och ordna talen i storleksordning inom talområdet 0 - 1 000 000
Du ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 0 -1 000 000
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp använda alla fyra räknesätten när du räknar med stora tal
Du behöver träna så att du kan använda alla fyra räknesätten med stora tal
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 0 - 1 000 000
Du kan utan svårigheter addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet 0 - 1 000 000
Du ska kunna avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Du kan med hjälp avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Du behöver träna extra på de romerska siffrorna
Du kan avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
Du kan avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet mycket bra och kan t.om. räkna med romerska tal
Geometri
Du ska kunna räkna ut en rektangels area och använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter
 • Ma
 • Ma
 • Ma  4-6
Du är osäker när du ska räkna ut arean och använda enheterna
Träna på att räkna ut area och på att förstå hur stor en kvadratcentimeter och en kvadratmeter är
Du kan räkna ut en rektangels area och även använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter.
Du är säker på att räkna ut en rektangels area och på att använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter.
Du ska kunna använda enheterna meter, kilometer och mil
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är osäker när du ska använda enheterna meter, kilometer och mil
Träna på att förvandla mellan de olika enheterna t.ex. 1km = 1000m 1 mil = 10 km
Du kan använda enheterna meter, kilometer och mil
Du är helt säker på att kunna använda enheterna meter, kilometer och mil
Du ska kunna förstå och använda skala
 • Ma
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan till viss del förstå skala
Börja med att träna med mindre skalor t.ex. 1:2, 1:10, 1:100
Du har grundläggande kunskaper för att förstå och använda skala
Du har mycket goda kunskaper i att förstå och använda skala
Decimaltal
Du ska kunna skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • Ma  4-6
Du kan till viss del skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Träna på att förstå skillnad med heltal och decimaltal. Börja med meter, decimeter och centimeter
Du kan skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Du har mycket goda kunskaper i att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Storleksordna decimaltal
 • Ma  4-6
Du är osäker på att storleksordna decimaltal
Träna på att storleksordna genom att börja med bara tiondelar (0,4, 0,6, 0,9). fortsätt med hundradelar (0,02, 0,05, 0,07) och sedan bda (o,32, 0,48, 0,71)
Du har grundläggande kunskaper i att storleksordna decimaltal
Du har mycket goda kunskaper i att storleksordna decimaltal
Du ska kunna addera och subtrahera enkla decimaltal
 • Ma  4-6
Du kan till viss del addera och subtrahera enkla decimaltal
Träna på addition och subtraktion och tänk på att decimaltecknen alltid ska vara under varandra
Du kan addera och subtrahera enkla decimaltal
Du kan utan svårighet addera och subtrahera enkla decimaltal
Vikt och volym
Du ska kunna jämföra och använda volymenheterna liter, deciliter och centiliter och kunna växla mellan dessa enheter
 • Ma  4-6
Du är osäker när du ska jämföra och använda volymenheterna liter, deciliter och centiliter och när du ska växla mellan dessa enheter
Träna på volymenheter t.ex. genom att baka och använda de olika måtten som finns hemma i köket
Du har grundläggande färdigheter i att jämföra och använda volymenheterna liter, deciliter och centiliter och kan växla mellan dessa enheter
Du har välutvecklade färdigheter i att jämföra och använda volymenheterna liter, deciliter och centiliter och goda kunskaper i att växla mellan dessa enheter
Du ska kunna jämföra och använda viktenheterna kilogram, hektogram och gram och kunna växla mellan dessa enheter
 • Ma  4-6
Du kan till viss del jämföra och använda viktenheterna kilogram, hektogram och gram och växla mellan dessa enheter
Träna på viktenheter t.ex. genom att använda en våg för större vikter (badrumsvåg) eller vågen som finns hemma i köket som används vid bakning
Du har grundläggande färdigheter i att jämföra och använda viktenheterna kilogram, hektogram och gram och kan växla mellan dessa enheter
Du har välutvecklade färdigheter i att jämföra och använda viktenheterna kilogram, hektogram och gram och goda kunskaper i att växla mellan dessa enheter
Temperatur och diagram
Du ska kunna läsa av termometern
Du kan till viss del läsa av termometern
Använd en termometer och läsa av temperaturen varje dag ute. Träna på att jämföra från dag till dag
Du kan läsa av termometern
Du kan utan svårigheter läsa av termometern
Kunna läsa av, förstå och rita ett linjediagram
 • Ma  4-6
Du är osäker när du ska läsa av, förstå och rita ett linjediagram
Ta hjälp med att få förklarat hur man läser av ett linjediagram. Träna själv på att rita och att vara noga
Du har grundläggande kunskaper i att läsa av, förstå och rita ett linjediagram
Du har mycket goda kunskaper i att läsa av, förstå och rita ett linjediagram
Du ska kunna räkna ut medelvärde
 • Ma  4-6
Du har vissa svårigheter när du ska räkna ut medelvärde
Fråga ofta när du ska räkna ut medelvärde för att få förklarat många gånger
Du kan räkna ut medelvärde
Du har mycket goda kunskaper om hur man räknar ut medelvärde
Kunna läsa av och förstå cirkeldiagram
 • Ma  4-6
Du är osäker när du ska läsa av och förstå cirkeldiagram
Ta hjälp med att få förklarat hur man läser av ett cirkeldiagram.
Du har goda kunskaper i hur man läser av och förstår cirkeldiagram
Du har mycket goda kunskaper i hur man läser av och förstår cirkeldiagram