👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhakens förskola Röd 21-22 Kga SKA O,U&L: Naturvetenskap

Skapad 2021-06-01 12:56 i Rödhakens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla "förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra". Förskolan ska bidra till en kontinuitet i utbildningen, undervisningen och barnens utveckling. 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

Vi ser att barnen har ett intresse för detta och vi vill vidareutveckla det arbete som redan påbörjats lite smått under våren. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningsätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Pedagogerna är medforskare och deltagare i barnens utforskande och ska följa barnens egna intressen och initiativ. Vi ska även ta tillvara på den natur som finns runt förskolan och använda den som en lärmiljö. 

Som utgångspunkt utgår vi från boken "Vem ser Dim?" som start i höstens projekt och ser vad som fångar barnens intresse. 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?