👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2021-06-01 13:11 i Furulunds skola F-6 Partille
Nu ska du få lära dig mer om vattnets kretslopp och vattnets olika former.
Grundskola 4 Kemi
Nu ska du få lära dig mer om hur vattnets kretslopp ser ut och vilken betydelse som vatten har för oss. Du får lära dig om vattnets tre faser och hur de kan förändras.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.
Att du kan omformulera och uttrycka dig med egna ord som visar på din förståelse för detta.

Detta kommer vi att arbeta med

 • Vattnets egenskaper och olika faser
 • Vattnets kretslopp
 • Hur vi människor använder och är beroende av vatten

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få läsa texter och bearbeta dessa på olika sätt.
 • Du kommer att få utföra experiment kring vattnets grundformer
 • Du kommer att få skriva labbrapporter

Detta kommer att bedömas:

Dina förmåga att:
- uttrycka tankar, se samband och diskutera kring vattnets egenskaper och dess kretslopp.
- Att resonera kring vilka likheter du ser med det vi läst om tidigare i NO´n.
- planera, utföra och dokumentera undersökningar
- visa dina kunskaper du inhämtar om hur vatten är uppbyggt och hur dess molekyler ser ut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Vattnets kretslopp

Når ej målet
Når målet
Kunna beskriva vattnets kretslopp.
Du är osäker på vad en kretslopp är. Du kan med hjälp beskriva vattnets kretslopp på ett enkelt sätt.
Du vet vad ett kretslopp är och kan beskriva vattnets kretslopp. Dessutom kan du ge tydliga exempel.
Kunna beskriva vattnets egenskaper.
Du är osäker på vad begreppet egenskaper betyder. Du kan ge något exempel på vattnets egenskaper.
Du förstår begreppet egenskaper och kan beskriva flera egenskaper som vatten har.
Kunna genomföra olika undersökningar.
Du är osäker på hur man genomför en enkel undersökning på egen hand. Du kan med hjälp ställa en hypotes.
Du genomför olika undersökningar på egen hand. Du ställer en hypotes i början och försöker dra en egens slutsats.
Kunna dokumentera.
Du dokumenterar på ett mycket enkelt sätt och behöver hjälp att formulera dig.
Du dokumenterar på ett tydligt sätt med både text och bild.