👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2021-06-01 14:56 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Utredande text om svenskan i Finland.

Matriser

Sve
Utredande text

F
E
C
A
Samla
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. .
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och
Skriva, Disponera
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade
Eleven kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade.
Vidga perspektiv
och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.
Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa.
Resonera
Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Anpassa
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Citat & Referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Språk
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Språksituationen.
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.