👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English horror story

Skapad 2021-06-01 16:36 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Write your own horror story
Grundskola 7 – 9 Engelska
Write your own horror story.

Innehåll

Matriser

En
Bedömningsmatris

På väg att nå målen
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lätt-tillängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lätt-tillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lätt-tillgängliga texter.
Skriva
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman-hängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt samman-hängande
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och samman-hängande.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.