👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5B, kap 2 - procent, statistik och sannolikhet

Skapad 2021-06-01 21:23 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 2 som tar upp procentform, tabeller och diagram, typvärde, median och medelvärde, statistiska undersökningar och sannolikhet.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar de närmaste veckorna med kapitel som handlar om tal i bråk, procent- och decimalform, samt sambandet dem emellan. Detta kapitel behandlar också hur vi kan tolka, läsa av och skapa olika diagram.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar av bokens olika delar
 • Vi kommer att göra egna undersökningar för att träna på att samla information och sedan kunna sammanställa den i tabell och diagram
 • Vi arbetar enskilt, i par och grupp med olika uppgifter för att befästa våra kunskaper.
 • Vi kommer arbeta med problemlösning där du får träna din förmåga att resonera (prata)  matematik genom att jämföra lösningar, ge förslag och testa dig fram att lösa problem på olika sätt

Vad ska du lära dig?

 • sambandet mellan procent- bråk- och decimalfor
 • att läsa av stapel- och cirkeldiagram samt skapa egna
 • läsa och skriva tal i procentform
 • att på olika sätt kunna visa att en hel är 100%
 • att kunna räkna ut medelvärde, median och typvärde och förklara skillnaden dem emellan
 • att jämföra och beräkna sannolikhet
 •  

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att aktivt delta på lektionernas genomgångar enskilt och i grupp.
 • Att arbeta med uppgifter i boken, där du visar hur du löser uppgifter.
 • Genom tester, exittickets och i samtal.
 • Du använder och visar att du förstår begrepp

Viktiga begrepp:

stapeldiagram, undersökning, linjediagram, procent, medelvärde, median och typvärde