👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyandliga rörelser, VT21

Skapad 2021-06-01 21:31 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Religionskunskap
Arbetsområdet Nya religiösa rörelser. I detta arbetsområde kommer vi undersöka nyreligiösa rörelser. Nya religiösa rörelser eller nyreligiösa rörelser är ett samlingsnamn på alla religiösa och andliga grupper som uppkommit i västvärlden vid sidan av de traditionella religionerna under de senaste fyrtio till femtio åren. Vi ska bland annat undersöka hur rörelserna växer fram, vilka levnadsregler som finns samt varför människor blir medlemmar i en nyreligiös rörelse.

Innehåll

 • Syfte

  Du ska utveckla förmågan att:

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

  Vad ska vi arbeta med?

  • Nyreligiösa rörelser - få kunskap om vad det är, och hur och varför de växer fram
  • söka information om nyreligiösa rörelser, sammanställa informationen och värdera källorna
  • grupparbete och skriftlig bedömning

  Hur ska vi arbeta?

  • Gemensam genomgång.
  • Grupparbete.
  • Enskilt arbete och prov

  Vad kommer att bedömas?

  • Din kunskap om nyreligiösa rörelser.
  • Din förmåga att reflektera över och resonera kring en eller flera rörelser.
  • Din förmåga att samarbeta i grupp.
  • Enskilt arbete och prov
 •  
 • Centralt innehåll
 •  Re  7-9Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 •  Re  7-9Religioner och andra livsåskådningar Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 •  Re  7-9Religioner och andra livsåskådningar Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 •  Re  7-9Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Matriser

Re
Nya religiösa rörelser

Insats krävs
E
C
A
Hur livsfrågor skildras
Föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Ej tillräckligt
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade och nyanserade resonemang
Hur identiteter kan formas
Förklara hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Ej tillräckligt
För till viss del resonemang framåt
För resonemang framåt
För resonemang framåt och fördjupar eller breddar det
Likheter och skillnader
För resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Ej tillräckligt
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade och nyanserade resonemang
Se samband
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.