👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets nationella bedömningsstöd Taluppfattning åk 2

Skapad 2021-06-01 22:28 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola F

Matriser

Nationellt bedömningsstöd taluppfattning vt åk 2

AVSTÄMNING VT 2

L
M
H
Talets grannar
Vilket tal kommer före 0 - 21.
Vilket tal kommer före 20 - 200.
Vilket tal kommer före 200 - 2102.
Talets grannar
Vilket tal kommer efter 0 - 21.
Vilket tal kommer efter 20 - 200.
Vilket tal kommer efter 200 - 2102.
Talföljd
Fortsätt talföljden; tvåhopp framåt 0 - 15.
Fortsätt talföljden; trehopp 0 - 20.
Fortsätt talföljden; trehopp 102 - 84.
Talföljd
Fortsätt talföljden; 25-hopp 225 - 300.
Talföljd
Fortsätt talföljden; talraden 7 - 0 bakåt.
Fortsätt talföljden; tvåhopp bakåt 20-0.
Fortsätt talföljd 2, 4, 8, 16 och förklara hur du tänkt.
Tallinje
Vilket tal ska stå i ringen på tallinjen 0 - 20.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 10 - 80.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 0 - 100.
Tallinje
Dra streck till rätt plats på tallinjen 500 - 1000.
Tallinje
Dra streck till rätt plats på tallinjen 0 - 2 (1/2, 1 och 1,5).
Storlekordna tal
Storleksordna tal 0 - 31.
Storleksordna tal 0 - 201.
Dela upp tal
Dela upp tal 5 - 8.
Beräkna addition
Beräkna addition 10 - 16.
Likhetstecknet addition
Skriv talet som saknas 0 - 8.
Skriv talet som saknas 0 - 10.
Skriv talet som saknas 18 - 31.
Beräkna subtraktion
Beräkna subtraktion 0 - 10.
Likhetstecknet subtraktion
Skriv talet som saknas upp till 10.
Skriv talet som saknas upp till 42.
Beräkna multiplikation
Beräkna multiplikation, tabell 1, 2, 3, 5 och 10.
Beräkna multiplikation, tabell 0, 4 och 6.
Beräkna division
Beräkna division med 2, 5 och 10.
Problemlösning
Lös problemlösningsuppgift 0 - 100 i addition och subtraktion.
Lös problemlösningsuppgift 0 - 1000 i addition och subtraktion.
Problemlösning
Division.
Tredjedelar
Beräkna skriftliga räknemetoder
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar 48 + 59
Beräkna skriftliga räknemetoder
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar 64 - 28