👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Vt-21 åk 1

Skapad 2021-06-02 08:44 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi tränar vår motorik och samarbete genom olika lekar, bollspel och redskapsövningar. Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former.

Innehåll

 

Syfte:

"Undervisningen i ämnet Idrott och hälsa ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra."

Lgr-11 5.4 Idrott och Hälsa.

 

Undervisning:

Under Vt-21 kommer vi att fokusera på:

- samarbete och hänsynstagande

- grovmotorik och de grovmotoriska grundformerna genom olika lekar och stationer

- temainspirerade stationer och hinderbanor

- koordination

- hantera boll och olika bollekar

- rörelse till musik genom lekar, rörelse och dans

- prova på olika bollspel

-Orientera på skolgården och i idrottssalen

-samtala om vår hälsa och vikten av fysisk aktivitet.

-samtala om allemansrätten

 

 

Bedömning:

Bedömning och omdöme kommer att utgå från:

- samarbete och hänsynstagande till kompisar i olika lekar och samarbetsövningar

- ditt deltagande i olika delar av lektionen

- din grovmotoriska utveckling

- din känsla för takt och rytm

- din förmåga att hantera boll

- din förmåga att förstå och läsa kartan vid orienteringsövningar

- deltagande i diskussioner om allemansrätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Fr- Idrott och Hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motorik- Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Sammansatta former t.ex. redskapsövningar, lekar och danser.
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna och anpassar mina rörelser till viss del.
Jag deltar i övningar och behärskar de grovmotoriska grundformerna. Jag tränar på att använda mina grovmotoriska färdigheter i sammansatta former. Jag anpassar mina rörelser relativt väl.
Jag deltar i övningar och behärskar de grovmotoriska grundformerna i sammansatta former och anpassar mina rörelser väl.
Samarbete, hänsyn och regler kring säkerhet.
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar samarbete och hänsyn. Jag tränar mig i att följa regler kring säkerhet.
Jag deltar i övningar och samarbetar, visar hänsyn och följer regler kring säkerhet relativt väl.
Jag deltar aktivt i övningar och samarbetar väl med olika kompisar, visar hänsyn och följer regler kring säkerhet.
Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelser till musik och dans. Jag anpassar mina rörelser till viss del till takt och rytm.
Jag deltar i rörelser till musik och dans. Jag anpassar mina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Jag deltar i rörelser till musik och dans. Jag anpassar mina rörelser väl till takt och rytm.
Boll. Öga- hand koordination, till exempel kasta, fånga och studsa boll.
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar med boll som tränar öga- hand koordination. Jag tränar på att kasta, fånga och studsa boll. Jag anpassar mina rörelser till viss del.
Jag deltar i övningar med boll som tränar öga- hand koordination. Jag kan kasta, fånga och studsa boll. Jag anpassar mina rörelser relativt väl.
Jag deltar i övningar med boll som tränar öga- hand koordination. Jag kan kasta, fånga och studsa boll. Jag anpassar mina rörelser väl.
Orientering
 • Idh  1-3
Jag deltar i olika orienteringsövningar och tränar mig i att förstå kartan. Jag kan med viss säkerhet orientera mig i idrottshallen och på skolgården med hjälp av karta.
Jag deltar i olika orienteringsövningar och förstår kartan. Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i idrottshallen och på skolgården med hjälp av karta.
Jag deltar i olika orienteringsövningar och förstår kartan. Jag kan med god säkerhet orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av karta.
Allemansrätten
 • Idh  1-3
Jag känner till allemansrättens grunder till viss del och kan några regler för vad man får och inte får göra i naturen.
Jag känner till allemansrättens grunder relativt väl och kan flera regler för vad man får och inte får göra i naturen.
Jag känner till allemansrättens grunder väl och kan vad man får och inte får göra i naturen.
Vattenvana och simkunskap.
 • Idh  1-3
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning.
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och kan simma 50 meter i magläge (bröst eller crawl) och 25 meter i ryggläge.
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och kan simma 100 meter i magläge (bröst eller crawl) och 50 meter ryggsim eller mer.
Samtal om hälsa och fysisk förmåga.
 • Idh  1-3
Jag deltar i samtal om egna upplevelser av fysisk aktivitet.
Jag deltar i samtal om egna upplevelser av fysisk aktivitet och vet vad jag tränar på i olika lekar och övningar.
Jag deltar i samtal om egna upplevelser av fysisk aktivitet och kan föra enkla resonemang kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan