👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stilleben

Skapad 2021-06-02 09:01 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Att teckna Stilleben!
Grundskola 4 – 5 Bild
När man ritar eller målar av saker som inte rör på sig, brukar det kallas för att göra ett stilleben. Ordet stilleben kommer från tyska språket som betyder ungefär stilla liv.

Innehåll

Teckna Stilleben!

Instruktioner till uppgiften!

- Ta fram några saker som du vill rita av. Det kan t.ex. vara en frukt eller en mugg. Oftast det är lättare att börja med en frukt, eller en sak som inte har för många detaljer.
- Material: Ritpapper, blyertspenna (gärna olika hårdhetsgrad t.ex. 4B och 8B), sudd, stompf eller pappersbit för att smeta ut med.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 6

Matriser

Bl
Bild Matris

Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Bildspråk
Du har svårt att få fram bildens budskap enligt syftet och behöver utveckla denna förmåga mer för att nå kunskapskraven.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
tekniker, verktyg och material
Du visar ovana att hantera material, tekniker och prövar sällan nya sätt att arbeta med färg, form. Du behöver arbeta mer undersökande för att nå kunskapskraven.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Bildkomposition
Du har svårt att sätta ihop former, färger till en berättande bildkompositioner och behöver träna mer för att nå kunskapskraven.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra tätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra tätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra tätt i dina bilder.
Idé utveckling
Du har svårt för att utveckla egna idéer utifrån uppgiftens syfte och behöver träna mer för att nå kunskapskraven.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
ansvar för eget skapande
Du behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång. Du är sällan aktiv i gemensamt skapande eller vid diskussioner och behöver ta ett större eget ansvar för din arbetsinsats för att nå kunskapskraven.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
presentation av eget bildskapande.
Du har svårt att redovisa dina bilder så att budskapet framgår. Du behöver utveckla denna förmåga mer för att nå kunskapskraven.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt
ge omdömen om arbetet
Du har svårt att beskriva din arbetsprocess och vad som har påverkat ditt resultat samt kvalitet på arbetet.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt i ditt bildarbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt i ditt bildarbete.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt i ditt bildarbete.