👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 6 (VT åk 3) Klockan

Skapad 2021-06-02 10:31 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att fortsätta utveckla våra kunskaper kring tid och klockan. Vi kommer att träna på att läsa av samt rita ut visare på analoga klockor. Vi kommer att öva på att skriva klockslag digitalt både på morgonen och kvällen. Vi kommer även öva på att uppskatta, jämföra och mäta tid. Viktiga begrepp: digital klocka, analog klocka, kvart över, kvart i, minuter, timvisare, minutvisare, ett dygn, tidtabell, avgångstid.

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

- laborativt/praktiskt,

- med stenciler,

- i matematikboken,

- med digital färdighetsträning. 

 

Vi baserar vår bedömning på:

- ditt arbete under lektionstid i matematikboken,

- ditt arbete i grupp- och helklassdiskussioner,

- prov från matematikboken,

- skriftliga och muntliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd. 

Matriser

Ma
Arbetsområde 6 (VT åk 3) Klockan

Behöver träna mer
Uppnår målet
Analog och digital tid
Du kan koppla ihop ett analogt klockslag med ett digitalt klockslag.
Digital tid
Du kan skriva klockslag digitalt på två olika sätt.
Analog tid
Du kan rita ut visare så att klockan visar rätt tid.
Mäta tid (digitalt)
Du kan räkna ut tidsskillnaden mellan två klockslag
Mäta tid (räknehändelser)
Du kan räkna ut tidsskillnad mellan två klockslag utifrån en räknehändelse.