👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- fjärilars liv

Skapad 2021-06-02 10:45 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola F – 3 Bild Svenska Teknik NO (år 1-3)
I det här temat kommer du få lära dig om fjärliars liv och livscykel. Du kommer att få följa en larv till färdig fjäril och vara med på ett fjärilsläpp.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

 • Lära oss en fjärils livscykel.
 • Kunna jämföra en fjärilslivscykel med 
 • Namnen på larvens och fjärilens olika kroppsdelar.
 • En fjärils föda.
 • Göra enkla observationer och dokumentationer av en fjärils livscykel.
 • Skriva en förklarande text utifrån cirkelmodellen.

Så här ska vi jobba:

 • Vi kommer under en period observera, dokumentera och samtala om en fjärils livscykel.
 • Vi kommer ha övningar där vi parar ihop fjärilens kroppsdel med namn.
 • Vi kommer läsa faktatexter om fjärilar.
 • Vi kommer att titta på faktafilmer om fjärilar och plocka ut expertord.
 • Vi kommer göra jämförelser mellan larv och färdig fjäril.
 • Vi kommer skriva en faktatext ( förklarande text) fjärilens livscykel genom cirkelmodellens olika faser.
 • Vi kommer att dokumentera vad som sker i våra uppdrag om Fjärilars liv.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva en fjärils livscykel med hjälp av bilder.
 • Kunna sätta ut namn på några kroppsdelar hos en fjäril och larv.
 • Kunna berätta vad en fjäril äter.
 • Kunna göra enklare observationer, dokumentationer och samtal kring det vi sett.
 • Kunna skriva en egen faktatext ( förklarande text ) med passande struktur med några expertord.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk Bl
NTA- fjärilars liv

Nivå 1
Nivå 2
Observera fjärilens utveckling
Jag kan berätta vad som hänt med min fjäril och larv idag.
Jag kan berätta hur min larv utvecklats från det att jag fick den till idag.
Dokumentera dina observationer av fjärilens utveckling
Jag har skrivit av och fyllt i arbetsbladen i min Fjärilsbok. Jag har behövt stöd för det mesta med dokumentationen.
Jag har till stor del på egen hand fyllt i arbetsbladen i min Fjärilsbok.
Beskriva fjärilens livscykel
Jag kan med hjälp av bilder beskriva fjärilens livscykel.
Jag kan utan bilder beskriva fjärilens livscykel.
Skriva en förklarande text om fjärilens livscykel
Jag kan skriva en enkel förklarande text med rubrik, identifikationsteg och förklaringssteg där jag använder mig av några expertord.
Jag skriver en förklarande text med rubrik, identifikationssteg och förklaringssteg där jag använder flera expertord.
Föda
Jag kan med hjälp av dokumentation berätta vad en fjäril och larv livnär sig på.
Jag kan berätta vad en fjäril och en larv livnär sig på.