👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkus Cirkör

Skapad 2021-06-02 15:22 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Du ska få prova på hur det är att vara en riktig akrobat och testa olika spännande utmaningar i rörelse och balans.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde ska eleverna få träna olika rörelser och sin rörelseförmåga i moment de annars kanske inte tränar. Det ska även väcka deras intresse för rörelse och fysisk aktivitet. Genom instruktioner av Cirkus Cirkör kommer eleverna få möta många olika slags aktiviteter och utöva dem på ett säkert och kontrollerat sätt.

 

Centralt innehåll

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

 

Beskrivning av projektet

ALLA KAN TRÄNA CIRKUS!

Under ledning av våra skickliga Cirkörpedagoger får deltagarna göra konster de inte visste att de kunde!

Vi kommer med cirkusutrustning och låter deltagarna prova på olika cirkuskonster; jonglering, akrobatik, balans och luftakrobatik. Pedagogerna uppmuntrar dem att i olika övningar våga mer, hitta sin balans, känna tillit och tilltro till andra. När deltagarna får pröva, öva och lyckas stärks deras självförtroende och självkänsla. Vår erfarenhet är att det de blir mest tagna och överraskade över efter workshopen är att allt faktiskt är möjligt – utifrån sina egna förutsättningar.

Akrobatik i samspels- och trygghetövningar

Genom cirkus- och teaterinspirerade workshops får elever träna tillit, samarbetsförmåga, uppmärksamhet och lyhördhet. Att våga lita på en klasskamrat under en balansakt, att hjälpa varandra att våga lite till, det ger självförtroende.

Eleverna kan till exempel få prova på grunderna i jonglering, akrobatik, balans eller att som clown får kamraterna att kikna av skratt.

Bedömning

Eleven deltar efter bästa förmåga i de aktiviteter som presenteras. 

Uppgifter

 • Cirkus Cirkör

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11

Matriser

Idrott och hälsa åk 4-6

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6   Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6   Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6   Simning i mag- och ryggläge.
F
E
C
A
Grovmotorik och rörelse (Skolverket)
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Grovmotorik och rörelse (Förenklad)
Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till aktiviteten
Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till aktiviteten
Eleven kan nästan alltid anpassa sina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten
Skador (Skolverket)
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Skador (förenklad)
Eleven kan oftast ha ett säkert beteende på lektionerna samt berätta om ett sätt att förebygga skador på
Eleven kan nästan alltid ha ett säkert beteende på lektionerna samt berätta om fler än ett sätt att förebygga skador på
Eleven har alltid ett säkert beteende och kan berätta om flera sätt att förebygga skador på

Rörelseförmåga i danser och rörelser till musik

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6   Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
F
E
C
A
Danser och rörelser till musik (Skolverket)
I rörelser till musik och i enkla danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Danser och rörelser till musik (förenklad)
Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till takt och rytm
Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till takt och rytm
Eleven kan nästan alltid anpassa sina rörelser till takt och rytm

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6   Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6   Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6   Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
F
E
C
A
Hälsa och livssstil (Skolverket)
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan