👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Massmedia och demokrati

Skapad 2021-06-02 16:19 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Resonera om varför massmedia är viktigt för demokratin. Ge 1-4 förklaringar. Ha med fakta, exempel och konsekvenser i dina resonemang.

Matriser

Sh
Massmedia och demokrati

Rubrik 1

E
C
A
Beskriva samband mellan massmedia och demokrati
beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Använder begrepp
på ett huvudsak fungerande sätt
på ett relativt väl fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Beskriver hur massmedia har betydelse för individer möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation
beskriver enkla samband mellan olika faktorer
beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer
beskriver komplexa samband mellan olika faktorer
Ny aspekt
Undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv.
undersöker
Undersöker relativt väl
Undersöker väl
Kunskaper om demokratiska värden
har grundläggande kunskaper
har goda kunskaper
har mycket goda kunskaper