👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2021-06-02 17:53 i Östervåla skola F-6 Heby
Nu är det dags för att lära sig en massa om om luft och tryck.
Grundskola 4 Fysik Kemi
Luften och det tryck som luften bildar är något så självklart för oss att vi till vardags inte skänker detta en endaste tanke. Men det ska vi nu! Vi ska genom "att göra" förstå vad luft är och hur den utgör ett tryck på oss, jorden och allt som lever här. Vi kommer även

Innehåll

Syfte

Undervisningen i detta tema berör ämnena fysik och kemi och ska syfta till att utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet och intresse för hur dessa sammanhang tillsammans fungerar och påverkar oss.

Det här ska du som elev lära dig

När vi avslutat arbetsområdet ska du:

 • Veta att luft är en blandning av olika gaser, mest kväve och syre samt att det lufthav vi har runt om oss kallas atmosfär
 • Veta vad lufttryck är och hur vi drar nytta av detta tryck
 • Kunna förklara hur människan påverkas av att lufttrycket ändras, t.ex. vid höjdskillnader och dykning
 • Veta med att luft väger och består av olika molekyler
 • Veta att man kan använda sig av lufttryck för att driva olika typer av maskiner.
 • Veta att människor påverkar miljön med olika föroreningar som vi släpper ut i luften.

Så här kommer vi att arbeta

Vi ska laborera:

 • Genom några enkla laborationer som berör luft och lufttryck ska vi uppleva dessa två begrepp.

Vi ska prata om:

 • luftens egenskaper och det tryck som det skapar.

Vi ska titta på filmer:

 • Vi kommer se film relaterad till arbetsområde

Vi kommer att ha ett avslutande förhör:

 • Förhör på några grundläggande begrepp inom arbetsområdet.

Du blir bedömd på:

Din förmåga att resonera kring olika begrepp.

Din förmåga att resonera kring de företeelser som du iakttar och förstår under arbetets gång.

Din förmåga att utifrån en instruktion genomföra och dokumentera undersökningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke