👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria åk 7C VT 21

Skapad 2021-06-02 23:18 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Språk är ingen enskild företeelse, utan språk påverkas hela tiden av varandra och förändras i takt med samhället. Du ska nu få en större förståelse av språkets utveckling. Vi människor har de egenskapen att kunna göra oss höra genom minst tre språk: muntliga, skriftliga och vårt kroppsspråk.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få arbeta med språkhistoria. Du ska få lära dig om svenska språkets ursprung och utveckling, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, språkliga varianter inom svenskan samt fundera över nya ord och hur de bildas.

Innehåll

Varför ska du läsa språkhistoria?

Orsakerna till att vi ska arbeta med det här arbetsområdet handlar om att det är viktigt att förstå hur levande och dynamiskt språket är. Språk kan se olika ut i olika sammanhang och det är viktigt att anpassa sitt språk efter mottagare och sammanhang. Språk förändras också över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling. Olika språk påverkar också varandra. Svenska språket är ett litet språk, och har därför påverkats av andra mer inflytelserika språk. Det är viktigt att veta varför man lånar ord från andra språk och vilka konsekvenser det kan få.

Lgr 11

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om svenska språket, dess uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang.

 

 

Uppgifter

  • Språkhistoria

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria

E
C
A
Språkhistoria Sv
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (skriftligt) om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (skriftligt) om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang (skriftligt) om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Språkhistoria SvA
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Skriva texter
Skriver en text som påminner om en utredande text sett till struktur och innehåll. Du förhåller i huvudsak skrivregler
Din text förhåller sig till texttypen utredande text på ett bra sätt och du förhåller dig till de flesta skrivreglerna.
Det är tydligt att din text är en utredande text och det förekommer få språkliga fel.
Källkritik
Du använder dig av den källa som är kopplad till frågan och skriver en källdiskussion där minst tre av de källkritiska frågorna besvaras.
Du använder dig av den källan som är kopplade till din fråga och söker även upp en alternativ källa. Du visar i källdiskussion att du klara av att resonera om vad som gör källan trovärdig och relevant.
Du använder dig av den källan som är kopplade till din fråga och söker även upp en alternativ källa som du skriver en källdiskussion utifrån och visar att du vet vad som gör en källa trovärdig och relevant.