👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mytologi: Väsen

Skapad 2021-06-03 07:27 i Slaka skola Linköping
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska Bild SO (år 1-3)
Under året kommer vi följa serien Mytologerna och lära oss om olika mytologiska väsen. Vi kommer även läsa, skriva, diskutera, måla och redovisa.

Innehåll

Syfte:

 Syftet med arbetsområdet är att lära sig mer om svensk historia och folktro samt utveckla sitt skrivande.

 

Mål:

 •  Känna till några mytologiska väsen
 • Kunna skriva en sammanhängande faktatext 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer få följa serien Mytologerna som tar upp ett mytologiskt väsen i varje avsnitt.  

Du kommer få skriva en text om varje väsen.

 

 

Bedömning:

Du kommer bedömas...

 • om du är aktiv vid genomgångar och gruppdiskussioner
 • om du kan berätta om några väsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3