👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och grupper

Skapad 2021-06-03 08:54 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med kapitlet Individer och grupper ur samhällskunskapsboken Upptäck samhälle.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi människor är individer som tycker olika, men ingen av oss skulle klara oss på egen hand. Vi behöver varandra! Du är en del av en grupp, i din familj, i klassen, kanske i ett lag, i kompisgänget, i en släkt och i samhället.

Innehåll

Centrala frågeställningar:

 • Varför lever vi tillsammans?
 • Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhället?
 • Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?
 • Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få?
 • Vad är mobbning och nätmobbning?

Arbetssätt

 • Gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken
 • Gemensamma samtal och diskussioner om bilder och olika frågeställningar
 • Värderingsövningar
 • Se på filmer

Bedömning

 • Deltagande i diskussioner
 • Kunna resonera om skillnader och likheter på mellan att vara barn förr och nu
 • Kunna förstå och använda sig av relaterade begrepp
 • Kunskapskoll genom skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Individer och grupper

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Skillnader förr och nu
Du visar att du har godtagbara kunskaper om skillnader att vara barn förr och nu, att gå i skolan förr och nu genom att ge några exempel.
Du visar att du har mer än godtagbara kunskaper om skillnader att vara barn förr och nu, att gå i skolan förr och nu genom att ge flera exempel.
Resonemang
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. (Det kan t.ex. handla om olika former av mobbning.)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med förhållandevis komplexa resonemang och med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. (Det kan t.ex. handla om olika former av mobbning.)
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i dina beskrivningar.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i dina beskrivningar.