👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte VT år4 - Geometri, koordinatsystem och symmetri

Skapad 2021-06-03 11:37 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Geometri - fyrhörningar och trianglar ska vi titta närmare på. Koordinatsystem - vi repeterar koordinater, x och y-axel. Symmetri - lika på båda sidor om symmetrilinjen, spegling av figurer.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

 • förstå och kunna använda begreppen; skärningspunkt, vinkelrät och parallella linjer.
 • beskriva geometriska objekt med bilder, egenskaper eller figur och växla mellan dem.
 • känna igen och kunna namnge olika sorters vinklar, spetsvinkliga, trubbvinkliga och rätvinkliga trianglar
 • Känna igen och kunna beskriva olika sorters fyrhörningar, parallellogram, rektangel och kvadrat och deras egenskaper
 • räkna ut area och omkrets
 • hur ett koordinatsystem är uppbyggt
 • känna till begreppen koordinat, x-axel, y-axel och origo
 • läsa av, rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 • veta vad en symmetrilinje är och kunna avgöra om vardagsföremål har symmetrilinjer
 • spegla en figur mot en linje

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

 • Vi har gemensamma genomgångar.
 • Du deltar aktivt i undervisningen och delar med dig av dina tankar och sätt att lösa uppgifter. 
 • Vi löser exempeluppgifter på tavlan.
 • Du övar på uppgifter individuellt, i par eller i grupp.
 • Du följer kontinuerligt upp ditt arbete genom att rätta dina uppgifter.
 • Du gör en diagnos där du skattar din egen förmåga

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

 • Vid avslut av kapitel gör du ett sammanfattande prov, där du visar dina kunskaper på det aktuella innehållet.
 • Vid samtal och arbete i helklass och i mindregrupper med problemlösingsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6