👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 7 EPC

Skapad 2021-06-03 13:22 i Norretullskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 3/4,... användes långt innan man började räkna med decimaltal. Det är viktig att förstå bråk för att kunna beskriva storleken av olika andelar t ex, när de delar saker med syskon eller kompisar, när man handlar. När man pratar om bråk och division så brukar man använda orden täljare och nämnare. Täljaren är det tal som står över bråkstrecket alt. divisionsstrecket, och nämnaren är det tal som står under. En bra minnesregel är täljare – tak och nämnare – nere.

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

- Vad ett bråk är

- Vad en andel är

- Att skriva ett tal i bråkform och i blandad fårm

- Att beräkna delen av det hela 

- Att jämföra bråk

- Att förlänga och förkorta bråk

- Att addera och subtrahera bråk

- Att uttrycka andelar i bråkform och decimalform.

 

Viktiga begrepp som vi ska kunna och kunna använda

Hittar du i matteboken, Matte direkt 7 eller i online boken. under fliken begrepp:

Bråk, täljare, nämnare, andel, bråkform, blandad form, förenkla, förlänga och decimalform.

 

Följande kommer att bedömas:

 

  • Hur du deltar på lektionerna, muntliga och skriftliga prov samt laborativt arbete.
  • Vilken kunskap du har om begrepp och sambanden mellan begreppen.

  • Vilka metoder du väljer för att lösa uppgifter samt hur väl metoderna genomförs.
  • Hur du löser problem och vilken strategi du väljer.
  • Hur väl du resonerar, drar slutsatser och analyserar
  • Hur du redovisar muntligt och skriftligt samt hur du använder matematiska uttrycksformer. 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når