👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 6 VT-21

Skapad 2021-06-03 13:21 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för franska år 7.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi läser och lyssnar på olika texter, samt tränar in ord och fraser. Vi kommer även att jobba med grammatik så att du lär dig hur man sätter ihop meningar på rätt sätt. Du kommer också att träna på att kommunicera både skriftligt och muntligt, samt få lära dig om olika traditioner och hur man lever i fransktalande länder.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6

Matriser

M2
Moderna Språk år 6

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du använder dig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår enkla ord och fraser. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du använder dig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du använder dig av någon strategi för lyssnande.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår enkla ord och fraser. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Du formulerar dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Tala
Att kunna formulera sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Du använder dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du formulerar dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Du använder dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Du använder dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Realia
Kunskap om länder och områden där språket talas.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.