👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik konstruktion år 4

Skapad 2021-06-03 14:01 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
I arbetsområdet luft kommer ni att få göra en konstruktion som skyddar ett ägg.

Innehåll

Mål för elev

Att planera och genomföra bygget av en konstruktion som skyddar ägget.

Innehåll

Du skall använda dina kunskaper från fysiken för att konstruera ett skydd för ägget. Ägget skall släppas från andra våningen.

Du skall också redovisa den process som ledde fram till din konstruktion.

Du skall också redovisa resultat och vilka förbättringar du kunde ha gjort.

Genomförande

Vi bygger och redovisar under två veckor

Redovisning

Presentation enligt anvisningar i classroom.

 

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Teknik
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du har en ritning på din konstruktion med material val.
Du har en tydlig ritning som går att förstå.
Du har en tydlig ritning som lätt att förstå och följa. Du har skrivit de olika delarnas funktion.
Teknik
Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik
Att du kan redovisa enkelt hur du skall konstruera ditt skydd.
Att du har en bra redovisning av din konstruktion och hur du skall bygga upp den.
Att du har en bra redovisning av din konstruktion och hur du skall bygga upp den och motivera varför du valt det.
Teknik
Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Du kan ge något exempel på förbättringar.
Du kan ge några exempel på förbättringar och hur du skulle använda dem.
Du kan ge exempel på förbättringar och motivera varför de är bättre.