👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi år4

Skapad 2021-06-03 14:32 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbetsområde om astronomi kommer vi att lära oss om vårt solsystem och hur det är uppbyggt. Vi tittar på stjärnor och stjärnbilder. Vi lär oss om livet i rymden.
Grundskola 4 Fysik
I detta arbetsområde om astronomi kommer vi att lära oss om vårt solsystem och hur det är uppbyggt. Vi tittar på stjärnor och hur de kommer till. Vi lär oss om livet i rymden.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Arbetet syftar till att eleverna ska skaffa sig de här kunskaperna och förmågorna:

Undervisningens innehåll: Hur?

Detta arbete om meteorologi är tänkt att sträcka sig över en fyraveckorsperiod. Tyngdpunkten kommer att ligga på att skaffa sig grundläggande kunskaper om vårt väder och hur det upppkommer. 

Så här ser den planerade arbetsgången ut:

1. solsystemet

2. sol och måne

3. asteroider, kometer, meteorer och meteoriter

4. stjärnor

5. livet i rymden

6. rymdhistoria

 

Kunskapskrav

Du ska kunna:

 • hur vårt solsystem skapade
 • hur vårt solsystem är uppbyggt
 • vad en galax är
 • varför vi har dag och natt
 • förklara varför vi har olika årstider
 • berätta om vår måne och dess olika former
 • förklara vad tidvatten är och hur det uppkommer
 • berätta om asteroider, kometer, meteorer och meteoriter
 • berätta om en stjärnas liv
 • att det finns olika slags stjärnor
 • berätta enkelt om rymdhistorian från Copernicus till Fuglesang
 • vad tyngdlöshet är och vad det innebär
 • berätta om livet på en rymdfärja

Bedömning

Elevernas kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom gemensamma samtal i klassen och lämna in svar på frågorna i slutet av arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6