👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse grön

Skapad 2021-06-03 15:10 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Grundskola 1 Svenska
I Läsförståelse Grön möter eleverna många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

I Läsförståelse Grön möter eleverna många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna. 
Boken innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Texterna i boken är av olika genrer, som exempelvis; en beskrivningar, en berättelser och faktatexter.

Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här:

  • Ca 10 meningar långa texter.
  • Exempel på genrer i boken är berättelse, beskrivning, faktatext, vykort och fingerramsa.
  • Tecknade illustrationer.
  • A-uppgifter där eleven söker svar i texten och väljer mellan färdiga svarsalternativ eller formulerar egna svar.
 • B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna, dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten, förklara ord
  och uttryck eller göra egna reflektioner.

 

 

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att följa bokens arbetsgång.

Du kommer att läsa olika sorters texter samt svara på frågor om textens innehåll.

Du kommer att lära dig förstå och att stava olika ord som finns i texterna.

 

Du ska kunna

- läsa en text med flyt och se den röda tråden

- svara på korta påståenden med Ja eller Nej

- välja rätt svarsalternativ som syftar till att du har förstått vad du har läst

- skriva svar på frågor med hel mening med minst tre till fyra ord

 

Hur ska min lärare bedöma mig?

- genom att ställa frågor om texten

- genom att låta dig på ett enkelt sätt återberätta textens innehåll 

- genom att lyssna till ditt läsflyt

- genom att läsa vad du skrivit för svar på frågorna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3