👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A, kap 1

Skapad 2021-06-03 15:31 i Egebyskolan Mjölby
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A. Ett prov med en kommentar ges efter varje avslutad kapitel.
Grundskola 3 Matematik
I detta kapitel kommer du att arbeta med talen 0 -1000. Du ska fortsätta att träna addition och subtraktion med uppställning. Du ska också få lära dig uppställning med flera termer och växling över 0.

Innehåll

 Målet med undervisningen

Är att du:

 • ska kunna talen 0- 1000 och kunna göra matematiska beräkningar med addition och subtraktion.
 • ska kunna räkna med uppställning
 • ska kunna innebörden av >, < och =
 • ska kunna skriva talen på rätt plats på tallinjen 
 • ska träna på att växling över 0
 • ska träna på uppställning med flera termer

Så här ska vi arbeta

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och reflektera i grupp, i par och enskilt
 • arbeta enskilt 
 • arbeta tillsammans med din axelkompis
 • arbeta i matteboken

    Det här ska bedömas

 • att du kan positionssystemet när du skriver och räknar med talen 0 -1000
 • att du kan göra en additions- och subtraktionsuppställning med växling
 • att du kan innebörden av tecknen >,< och =
 • att du kan lösa en enkel problemlösning och visa ett uttryck och ett svar
 • att du kan skriva talen rätt på en tallinje 0-1000

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Favorit matematik 3A kapitel 1

Favorit matematik 3A

grundnivå
grundnivå
grundnivå
grundnivå
grundnivå
grundnivå
högre nivå
högre nivå
högre nivå
Kapitel 1
Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt. Ser mönster i talföljder. 486 487 ____ ____ ____ 672 671 ____ ____ ____
Använder utvecklingsbara metoder för beräkningar med addition och subtraktion vid huvudräkning 58 +2 = 70 - 9 =
Använder skriftlig, fungerande metod för beräkningar i addition med uppställning och växling. ' 273 + 126
Använder skriftlig, fungerande metod för beräkningar i subtraktion med uppställning och växling. Växlar över noll. ' 702 - 415
Jämför och storleksordnar naturliga tal i talområdet 0 till 1000. 800 + 1 ____ 801 1000 _____ 899 + 2
Förstår innebörden av >, <, och = 123 + __ = 132 15 < 23 934 > 834
Använder skriftlig, fungerande metod för beräkningar med tre termer 208 + 349 - 157
Förstår frågan i en textuppgift. Löser problem själv. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån enkla vardagliga situationer. Bedömer om svaret är rimligt. Skriver svar. "Anni har 93 kronor. Edvin har 8 kronor mindre. Hur mycket pengar har Edvin?"
Bestämmer värdet av obekanta tal. * = _____ * + * = 60 -52