👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Gläntan ht2021

Skapad 2021-06-04 08:49 i 143231 Förskolan Jösse Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Innehåll

 

  •         Introduktionsplan (juni-september)
  •         Utbildningsplan (oktober-december)
  •          Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen Gläntan på förskolan Jösse i Enskede Årsta Vantör stadsdel.

 

 

Sommaruppgiften


Syftet med sommaruppgiften är att vi ska ha något gemensamt att samlas kring när barnen ses efter sommaren, och eventuellt starta upp höstens projekt med.

Eftersom barnen visar stort intresse för djur, fick de i år uppdrag att ta med en bild på ett djur de sett eller träffat på under sommaren. Vi håller på att samla in barnens sommaruppgifter, och snart ska barnen presentera dem för varandra.

 

Ur förskolans läroplan: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.


Undervisning under introduktionsperioden

I mindre grupper kommer barnen att visa och berätta för varandra om sina djur.

Vi kommer sedan att utforska de olika djuren utifrån olika ämnesområden; naturvetenskap, matematik, bild och form, musik och drama/gestaltning. I allt undersökande, utforskande och lek kommer vi att arbeta med fokus på språkutveckling.Organisation och struktur

Vi samlas kl 9.15 varje morgon, hälsar varandra välkomna och sjunger bl.a. om veckodagarna, ofta leker vi någon lek. Barnen får veta vad som ska hända under dagen, och med barnens foton på planeringstavlan blir det tydligt för dem vilken grupp de ska vara med i.

Vi fortsätter att arbeta i mindre undervisningsgrupper, där konstellationerna varieras.

Efter lunch har vi en lugn stund då vi högläser med barnen i två rum, oftast med samtal om innehållet.

 

Varje vecka har vi avdelningsreflektioner i arbetslaget. De utgör underlag för att följa barnens utveckling, planera och kunna erbjuda dem en meningsfull undervisning och tillvaro på förskolan.

 

 

Välkomnande förskola

Vi vill att barnen och ni vårdnadshavare ska känna er sedda och välkomna när ni kommer till förskolan.
Vi pedagoger har ett inkluderande förhållningssätt, och arbetar i enlighet med Barnkonventionen med kamratskap, empati och sociala relationer.

Vi är nära barnen i lek och utforskande, och engagerade i deras tankar och upptäckter. Verksamheten anpassas efter barnens olika behov och förutsättningar, det är viktigt för oss att bemöta alla likvärdigt. Vi har ett medvetet språkbruk och använder  könsneutrala begrepp och benämningar. 

Vårt arbetssätt är processinriktat, och barnen är delaktiga i sitt lärande i olika projekt. 

Barnen delas in i mindre grupper och varierande konstellationer. Vi ser att det möjliggör för alla att komma till tals, våga uttrycka sig och bli lyssnade till, såväl av pedagoger som andra barn.

 

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Våra inomhusmiljöer erbjuder stor variation och många aktiviteter för barnen. Gläntan har en fin ateljé, läshörna, rum för rollek, skrivhörna och ett konstruktionsrum. Barnen har tillgång till ett rikligt skapande- och byggmaterial. 
För oss är det viktigt att barnen ”äger” sin miljö och kan agera självständigt genom att exempelvis nå material och veta var det finns, samt hur det ska sorteras. Vi förändrar miljön efter barnens intressen.

Vi kommer till stor del att fortsätta bedriva verksamheten utomhus, och går till skogen kontinuerligt. Vår stora gård erbjuder bra möjligheter till fysisk aktivitet, rollekar och konstruktion. Vi ser också till att skapa lugna platser för barnen, både utomhus och i vår inomhusmiljö.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.